fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

Start PARTNERZY
Partnerzy Forum

Partner instytucjonalny


Zwizek Pracodawcw Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) powsta w 2011 roku i przystpi do PKPP Lewiatan, w okresie tworzenia w Polsce nowych podstaw prawnych rozwoju energetyki odnawialnej, w celu ksztatowania warunkw do zwikszania udziau odnawialnych rde energii w bilansie energetycznym Polski i UE i rozwoju zielonych technologii. Zwizek stanowi otwarte forum wymiany informacji suce budowaniu rzetelnego wizerunku energetyki odnawialnej i zielonej gospodarki oraz stanowi platform ochrony interesw czonkw. Czonkami Zwizku s m.in. producenci urzdze dla energetyki odnawialnej, sonecznej, wiatrowej, biomasy oraz niezaleni wytwrcy ?zielonej?, rozproszonej energii, w wikszoci mae i rednie przedsibiorstwa, a take firmy otoczenia zielonego biznesu i innowacji.

Wicej: www.zpfeo.org.pl

Partner Strategiczny

Bank Ochrony rodowiska S.A. (BO Bank .) powsta w 1991 r. Jest bankiem uniwersalnym, kieruje swoj ofert zarwno do klientw indywidualnych, przedsibiorstw, jak i jednostek samorzdu terytorialnego. Wrd produktw Banku znajduj si m.in. konta osobiste (Konto bez Kantw z programem premiowym w ramach, ktrego Klienci mog uzyska premi finansow za niektre realizowane operacje), kredyty (Ekologiczny Kredyt Hipoteczny), rozwizania dla firm z sektora MSP (Wielocelowa Linia Kredytowa, ktra dedykowana jest do finansowania biecej dziaalnoci, faktoring ).

BO Bank jest take instytucj wyspecjalizowan we wspieraniu projektw i dziaa na rzecz ochrony rodowiska. W cigu 21 lat dziaalnoci Bank udostpni w celu realizacji projektw ekologicznych rodki o wartoci ponad 10 mld z. W tym okresie dziki wsparciu Banku zrealizowano blisko 35 tys. inwestycji o wartoci ponad 36 mld z.

Od 1997 r. akcje Banku notowane s na rynku podstawowym Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie. Gwnymi akcjonariuszami banku s: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (79,10% oglnej liczby gosw) oraz Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe (5,98% oglnej liczby gosw). Oferta BO S.A. skierowana jest do klientw indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczeglnym uwzgldnieniem jednostek samorzdu terytorialnego oraz spek komunalnych.

Wicej: www.bosbank.pl

Przyjaciele Forum MEW

ANTARA sp.z.o.o. jest wycznym przedstawicielem na terenie Polski producenta turbin wiatrowych o osi pionowej Windside. Oy Windside Production Ltd. produkuje i dostarcza turbiny wiatrowe od 1982 roku. Turbiny Windside stosowane s w ponad 40 krajach, jak rwnie pracuj na jednostkach pywajcych na caym wiecie.

Wicej: www.anatara.pro

Akcelerator Innowacji NOT jest spk o charakterze non-profit powoan przez FSNT-NOT oraz SATUS Venture w celu inicjowania dziaalnoci innowacyjnej. Akcelerator oferuje pomysodawcom dwuetapowe wsparcie projektw innowacyjnych. W pierwszym etapie firma proponuje dostp do szerokiego wachlarza usug doradczych (m. in. badania i ekspertyzy techniczne, analizy rynku, opracowanie biznesplanu etc.). W drugim etapie pomysodawcy otrzymuj wsparcie finansowe poprzez objcie udziaw przez Akcelerator w nowo powstaym podmiocie gospodarczym z udziaem pomysodawcy. Obecnie firma zainteresowana jest przedsiwziciami zwizanymi z ma energetyk wiatrow.

Wicej: www.ainot.pl

Marka AQUAEL jest znana i ceniona na caym wiecie. Intensywny rozwj firmy oraz doskonale wyposaone linie produkcyjne przyczyniaj si do powstawania kolejnych produktw. Jednym z priorytetw firmy jest troska o rodowisko naturalne, dlatego w firmie powsta dzia zajmujcy si pozyskiwaniem energii odnawialnej z wiatru. Elektrownie wiatrowe z serii Ventus Power Generators o mocach znamionowych 500 W, 1000 W oraz 2000 W, produkowane s w zakadzie w Suwakach.

W zalenoci od potrzeb klientw, elektrownie wiatrowe posiadaj dwa rodzaje sterownikw ? grzakowy, do grzania wody uytkowej lub do zasilania urzdze elektrycznych. Elektrownie wiatrowe Ventus najlepiej sprawdzaj si jako zasilanie domw ?niskoenergetycznych?. Najnowszym produktem firmy AQUAEL jest rodzina produktw SOLUS LIGHTING, wykorzystujca odnawialne rda energii. S to systemy owietleniowe z zastosowaniem nowoczesnych technologii opartych na solarnych rdach fotowoltaicznych, elektrowniach wiatrowych Ventus oraz rdach wiata LED.

AQUAEL marka otwarta na innowacje: www.ventus.aquael.pl

Firma Euro Com Project z Mogilna jest wycznym przedstawicielem polskiego producenta maych elektrowni wiatrowych marki Ventus oraz komplementarnych urzdze tj. ogniw fotowoltaicznych renomowanego niemieckiego producenta Solar Direct Group oraz hybrydowych lamp ulicznych LED i owietlenia SMD. Firma dysponuje wszystkimi czciami zamiennymi dla produktw posiadanych w ofercie, a ponadto buduje sie dystrybucji i serwisu urzdze na terenie caego kraju, zapewniajc obecnym i przyszym dystrybutorom pene wsparcie marketingowe.

Wicej: www.freevolt.pl

Zosta Sponsorem II Forum Maej Energetyki Wiatrowej. Wicej informacji w zakadce Sponsoring.

 

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci