fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

Start


Rejestracja uczestnictwa w Forum - TYLKO DO 8 MARCA
piątek, 02 marca 2012 17:29

Dzie Kobiet bdzie ostatnim dniem, kiedy bd mogli Pastwo zarejestrowa si na II Forum Maej Energetyki Wiatrowej. Zapraszamy do zajmowania ostatnich miejsc.

Rejestracja moliwa jest wycznie poprzez nasz stron internetow.

 
piątek, 17 lutego 2012 14:25

Instytut Energetyki Odnawialnej korzystajc z dowiadcze przy badaniu rynku kolektorw sonecznych w Polsce, ktre prowadzone jest od pocztku dziaalnoci firmy, rozpocz ju drug edycj bada sektora maej energetyki wiatrowej. Zagregowane dla Polski dane, s publikowane w postaci syntetycznego raportu ?Rynek maej energetyki wiatrowej w Polsce? przekazywanego m.in. do:

  • Gwnego Urzdu Statystycznego (publikowane s corocznie jesieni w ramach wydawnictwa ?Odnawialne rda energii?),
  • Komisji Europejskiej (publikowane na stronie internetowej Dyrektoriatu ds. Energii w ramach cigego projektu dot. monitoringu rynku energetyki odnawialnej w UE o akronimie EurObserv?ER),
  • Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa rodowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Urzdu Regulacji Energetyki oraz innych centralnych organw administracji pastwowej w Polsce celem wykorzystania ich w biecych pracach.

Zbiorcze wyniki bada udostpniane s take wszystkim zainteresowanym przez stron internetow Instytutu www.ieo.pl oraz Forum MEW http://www.forummew.ieo.pl/ oraz za porednictwem kilkudziesiciu mediw w Polsce.

Dziki wynikom bada wsplnie pokazujemy rosnc rol maej energetyki wiatrowej w Polsce, co przekonao Ministerstwo Gospodarki do wielkiego potencjau tego sektora. W Krajowym Planie Dziaa na rzecz energii ze rde odnawialnych ? najwaniejszym dokumencie w zakresie OZE do 2020r., zostaa uwzgldniona nasza propozycja scenariusza rozwoju maej energetyki wiatrowej przedstawionego w "Wizji rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 roku", ktry wyniesie w kocu dekady 550MW mocy zainstalowanej co stanowi odpowiednik 100 tys. maych instalacji. Polska obok krajw Unii Europejskiej, takich jak Hiszpania czy Wielka Brytania, postawia sobie jeden z najambitniejszych celw w tym zakresie, bdc w czowce krajw korzystajcych z potencjau maej energetyki wiatrowej. Obecnie, aby mc zrealizowa ten cel naley zapewni odpowiedni, dobrze funkcjonujcy system wsparcia w ustawie o odnawialnych rdach energii.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegym zostanie przygotowany Raport: Rynek maej energetyki wiatrowej w Polsce ? podsumowanie 2011 r. Raport bdzie dostpny min. dla wszystkich uczestnikw II Forum Maej Energetyki Wiatrowej - www.forummew.ieo.pl. Do tej pory wsppracujemy z nastpujcymi firmami: Dr. Zber, Enwia, Eko-Diuna, Eco Solar, AirGenerator, Nexttime, Axion Wind, EkoWodrol, Hydromechanika, GTB Solaris, Aerofen, Soldar, Enewind, Velosi, Ekorarr, Cost Cutters, Green Team, Aeroluz, Zielona Burza, Revatek, Firma Tomaszewski, Altona, Fen Investments, Eco Pro, Eko Tec, Pollin, Terra Trade, Eccoland.

Nasze badania statystyczne prowadzone s w ramach umw o zachowaniu poufnoci danych. Zapraszamy do wsppracy nowych producentw i wycznych importerw instalacji maych turbin wiatrowych dostpnych na polskim rynku.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
poniedziałek, 13 lutego 2012 12:36

Badania rynkowe prowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej nad rynkiem maej energetyki wiatrowej w Polsce zostay wytypowane przez komisj programow do udziau w Trzecim wiatowym Szczycie Maej Energetyki Wiatrowej (3rd World Summit for Small Wind 2012), ktry odbdzie si 15-16 marca br. w Husum podczas trwania najwikszych na wiecie targw maej energetyki wiatrowej - NEW ENERGY HUSUM. Konferencja bdzie dobr okazj do zaprezentowania na wiatowym forum potencjau rozwoju polskiego sektora maej energetyki wiatrowej wraz z tworzcym si przemysem, aktualnymi barierami i szansami rozwoju oraz nowym si prawem i zwizanymi z nim zachtami dla inwestorw. Bdzie to take okazja, m. in. za porednictwem Zwizku Pracodawcw "Forum Energetyki Odnawialnej" i dorobku Forum Maej Energetyki Wiatrowej, aby zaprezentowa dorobek polskiej myli technicznej w dziedzinie mikrogeneracji OZE, gdy New Energy HUSUM to take targi powicone energetyce sonecznej, biomasie i geotermii.

 
poniedziałek, 13 lutego 2012 12:22

Wszystkie wnioski zoone do instytucji publicznych ws. objcia Honorowym Patronatem II Forum Maej Energetyki Wiatrowej zostay rozpatrzone. Ostatni dwaj, a zarazem kluczowi reprezentanci instytucji publicznych, ktre obejm Honorowy Patronat nad konferencj to Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dr Jan Rczka. Rwnie przedstawiciele obu instytucji wezm udzia w panelu dyskusyjnym ekspertw, przewidzianym w programie po zakoczeniu wszystkich trzech blokw tematycznych. Jeli chcieli by Pastwo zada naszym gociom szczegowe pytania, zachcamy do skorzystanie z formularza zadawania pyta.

 
piątek, 10 lutego 2012 09:58

Instytut Energetyki Odnawialnej we wsppracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju opublikowa w ramach projektu ?Z energetyk przyjazn rodowisku za pan brat? broszury edukacyjne, ktrych celem jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat energetyki przyjaznej rodowisku, w szczeglnoci produktw z ni zwizanych, oddziaywania energetyki na rodowisko oraz zebranie i rozpowszechnienie informacji na temat lokalnych i regionalnych inicjatyw promujcych energetyk przyjazn rodowisku w Polsce.

W ten sposb chcemy wczy si w prowadzon dyskusj na temat przyszoci energetyki w Polsce, z praktycznym ukierunkowaniem na potrzeb rozwoju energetyki przyjaznej rodowisku. Mamy nadziej, e przyczyni si to do zmiany zachowa uytkownikw energii, wpynie na wybory biznesowe, a take przyniesie ze sob potrjne korzyci w postaci: ograniczenia negatywnego oddziaywania na rodowisko (zwaszcza wzmocni ochron klimatu), tworzenia miejsc pracy w skali lokalnej, a take uzyskania korzyci finansowych. Projekt zosta sfinansowany gwnie przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Broszury suy maj przyblieniu czytelnikowi danego produktu lub usugi opartej na innowacyjnych rozwizaniach w zakresie energetyki przyjaznej rodowisku, w sposb odpowiedni do jego poziomu wiedzy oraz zachceniu go do dalszego interesowania si tym tematem lub aktywnego dziaania na rzecz skorzystania lub wdroenia danych usug, ewentualnie wprowadzenia danego produktu na rynek Polski, take z pobudek ekologicznych. Kada broszura promuje nowy sposb mylenia o energetyce i rodowisku, zgodny z zaoeniami zrwnowaonego rozwoju, tzn. zwrcona jest w nich uwaga na ograniczenia rodowiskowe w rozwoju i na stosowanie produktw oraz usug zwizanych z wykorzystaniem energetyki przyjaznej rodowisku.

Broszury prezentowane na stronie Forum MEW powstay przy wsparciu merytorycznym IEO wraz z materiaem o charakterze reportaowym, przygotowanym przez ekspertw InE. Zapraszamy do zapoznania si z broszurami:

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia portalu Chromy Klimat, na ktrym znajduj si pozostae broszury:

Wszystkie broszury bd bezpatnie rozdawane uczestnikom II Forum Maej Energetyki Wiatrowej, 13 marca 2012 roku w Warszawie.

 
czwartek, 09 lutego 2012 16:51

Honorowy Patronat nad II Forum Maych Elektrowni Wiatrowych obj take Ambasador Krlestwa Danii Thomas ?strup M?ller, jako reprezentant kraju, ktry aktualnie przewodniczy Unii Europejskiej pod hasem wspierania rozwoju zielonej gospodarki.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci