fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

Start Forum MEW O drugiej edycji Forum MEW

II Forum Maych Elektrowni Wiatrowych '2012

Maa energetyka wiatrowa w rolnictwie, w mikrosieciach i inteligentnych sieciach energetycznych

Temat specjalny: Mikrogeneracja w Ustawie o odnawialnych rdach energii

Druga edycja Forum Maej Energetyki Wiatrowej bdzie powicona dyskusji nad projektem ustawy o odnawialnych rdach energii oraz warunkach wykorzystania maych elektrowni wiatrowych (MEW) w rolnictwie.

Najnowsze badania przeprowadzone przez Instytut Energetyki Odnawialnej wrd dostawcw maych elektrowni wiatrowych wykazay bardzo due zainteresowanie inwestycjami MEW wrd rolnikw oraz inwestorw indywidualnych. Tendencja ta jest skutkiem wzrostu konsumpcji energii w szybko modernizujcych si gospodarstwach rolnych oraz wzrostu cen zaopatrzenia w paliwa i energi, a zwaszcza energi elektryczn. Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napiciu przyczeni do wiejskich sieci dystrybucyjnych pac za prd proporcjonalnie wicej ni odbiorcy miejscy czy przemysowi. Natomiast opnienia w modernizacji wiejskich sieci rozdzielczych dodatkowo wpywaj zarwno na wysze straty na dystrybucji energii oraz coraz czstsze przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Mae elektrownie wiatrowe stanowi obecnie najbardziej dostpne rdo energii elektrycznej dla gospodarstwa rolnego. Od strony technicznej efektywnie mog integrowa si z innymi maymi OZE (mikrobiogazownie, kolektory soneczne, pompy ciepa) w mikrosieci i inteligentne sieci oraz speniaj warunki wsppracy z sieci oglnokrajow. Niestety dotychczasowe regulacje uniemoliwiaj wykorzystanie ww. walorw technicznych i ekonomicznych MEW, przez co elektrownie pracuj zazwyczaj w systemie wyspowym lub su do podgrzewania ciepej wody w gospodarstwach domowych (jak i rolnych).

Sytuacj t ma zmieni ustawa o odnawialnych rdach energii, ktrej projekt w dniu 22 grudnia 2011 r. przedstawio Ministerstwo Gospodarki. Wsparciem dla penego wdroenia ustawy ma by program pilotaowy Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej powicony inteligentnym sieciom (uruchomienie planowane jest w II kwartale 2012 r.) oraz programy mikrodotacji, a w kolejnych latach polityka spjnoci UE.

Forum stania si platform, dla caego rodowiska mikro-generacji, do odniesienia si do planw w zakresie wsparcia mikro-rde w ustawie o odnawialnych rdach energii.

 

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci