fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

piątek, 10 lutego 2012 09:58

Instytut Energetyki Odnawialnej we wsppracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju opublikowa w ramach projektu ?Z energetyk przyjazn rodowisku za pan brat? broszury edukacyjne, ktrych celem jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat energetyki przyjaznej rodowisku, w szczeglnoci produktw z ni zwizanych, oddziaywania energetyki na rodowisko oraz zebranie i rozpowszechnienie informacji na temat lokalnych i regionalnych inicjatyw promujcych energetyk przyjazn rodowisku w Polsce.

W ten sposb chcemy wczy si w prowadzon dyskusj na temat przyszoci energetyki w Polsce, z praktycznym ukierunkowaniem na potrzeb rozwoju energetyki przyjaznej rodowisku. Mamy nadziej, e przyczyni si to do zmiany zachowa uytkownikw energii, wpynie na wybory biznesowe, a take przyniesie ze sob potrjne korzyci w postaci: ograniczenia negatywnego oddziaywania na rodowisko (zwaszcza wzmocni ochron klimatu), tworzenia miejsc pracy w skali lokalnej, a take uzyskania korzyci finansowych. Projekt zosta sfinansowany gwnie przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Broszury suy maj przyblieniu czytelnikowi danego produktu lub usugi opartej na innowacyjnych rozwizaniach w zakresie energetyki przyjaznej rodowisku, w sposb odpowiedni do jego poziomu wiedzy oraz zachceniu go do dalszego interesowania si tym tematem lub aktywnego dziaania na rzecz skorzystania lub wdroenia danych usug, ewentualnie wprowadzenia danego produktu na rynek Polski, take z pobudek ekologicznych. Kada broszura promuje nowy sposb mylenia o energetyce i rodowisku, zgodny z zaoeniami zrwnowaonego rozwoju, tzn. zwrcona jest w nich uwaga na ograniczenia rodowiskowe w rozwoju i na stosowanie produktw oraz usug zwizanych z wykorzystaniem energetyki przyjaznej rodowisku.

Broszury prezentowane na stronie Forum MEW powstay przy wsparciu merytorycznym IEO wraz z materiaem o charakterze reportaowym, przygotowanym przez ekspertw InE. Zapraszamy do zapoznania si z broszurami:

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia portalu Chromy Klimat, na ktrym znajduj si pozostae broszury:

Wszystkie broszury bd bezpatnie rozdawane uczestnikom II Forum Maej Energetyki Wiatrowej, 13 marca 2012 roku w Warszawie.

 

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci