fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

Start Broszura: Energia w gospodarstwie rolnym
Broszura: Energia w gospodarstwie rolnym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 lutego 2012 11:51

Niniejsza broszura wyjania, jak rolnik z konsumenta energii moe sta si zarwno jej konsumentem i producentem, czyli prosumentem.

Dzisiejsze rolnictwo i gospodarstwa rolne konsumuj znaczne iloci energii dostarczanej z zewntrz, gwnie pochodzcej z nieodnawialnych rde energii. A przecie kade gospodarstwo rolne ma potencja do wytwarzania energii ze rde odnawialnych oraz do jej oszczdzania. Uwiadomienie sobie tego faktu moe by bardzo pomocne w spojrzeniu na gospodarstwo, tak aby zminimalizowa zuycie energii, poczyni oszczdnoci i zastanowi si nad inwestycjami, ktre mog w przyszoci by dochodowe. Instytut na rzecz Ekorozwoju dedykuje rolnikom i osobom mieszkajcym na wsi szukajcym pomysw na oszczdnoci energii i dcych do bycia w miar samowystarczalnym w tym zakresie broszur ?Energia w gospodarstwie rolnym". Rolnik z konsumenta energii moe sta si zarwno jej konsumentem i producentem, czyli prosumentem.

Pobierz: Broszura: Energia w gospodarstwie rolnym

Seria 11 broszur zostaa wydana w ramach realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we wsppracy z IEO przedsiwzicia pt.: ?Z energetyk przyjazn rodowisku za pan brat", finansowanego ze rodkw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie broszury s bezpatne i bd dostpne podczas II Forum Maej Energetyki Wiatrowej '2012, 13 marca w Warszawie.

Pozostae tytuy z serii:

  • Zielona energia,
  • Maa biogazownia rolnicza,
  • Energetyka rozproszona,
  • Samochd elektryczny,
  • Dom pasywny,
  • Efektywno energetyczna w obiekcie turystycznym,
  • Dom energooszczdny,
  • Inteligentne systemy zarzdzania uytkowaniem energii,
  • Urzdzenia konsumujce energi,
  • Zrwnowaone miasto - zrwnowaona energia.

Poprawiony: środa, 14 marca 2012 14:46
 

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci