fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 grudnia 2011 15:31

Instytut Energetyki Odnawialnej oddaje w Pastwa rce pierwszy w Polsce raport rynku maych elektrowni wiatrowych, ktrego wyniki zostay przedstawione podczas inauguracyjnej pierwszej edycji Forum Maych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW) w marcu br. Zarwno niniejszy raport, jak i Forum MEW stanowi odpowied na przedstawiony Komisji Europejskiej w grudniu 2010 roku Krajowy Plan Dziaania w zakresie promocji odnawialnych rde energii (KPD) - kluczowy dokument dot. sposobu osignicia celw ilociowych i jakociowych dla odnawialnych rde energii w krajowym bilansie energetycznym na 2020 rok. W tym strategicznym dokumencie maa energetyka wiatrowa (poniej 100kW) po raz pierwszy zostaa wyodrbniona jako osobna kategoria. Zaoono, e w Polsce do 2020 roku zostanie sumarycznie zainstalowane 550MW mocy pochodzcej z maych turbin wiatrowych, co stanowi odpowiednik okoo stu tysicy instalacji. Ten ambitny cel jest duym wyzwaniem dla caego sektora maej energetyki wiatrowej i jak wynika z bada, przy braku odpowiedniego wsparcia oraz dostosowania przepisw prawnych, cel ten bdzie trudny lub niemoliwy do spenienia.


Niniejsze wyniki bada s materiaem rdowym dla innych publikacji oraz doniesie prasowych i obejmuje prezentacj penych danych oraz kompleksow analiz wszystkich wynikw bada rynku maej energetyki wiatrowej w 2010 roku. Raport w znacznej czci oparty jest na oryginalnych wynikach bada ankietowych prowadzonych wrd krajowych i czciowo take zagranicznych producentw oraz dostawcw maych elektrowni wiatrowych i ich komponentw, sprzedajcych je na polskim rynku. Ponadto w badaniu wziy udzia take firmy oraz instytucje powizane z sektorem MEW, ktre pomogy zdiagnozowa gwne bariery, jak i szanse na rozwj sektora MEW. Z zaoenia raport nie podaje informacji o sprzeday poszczeglnych firm w danym roku. Jedyn form indywidualnej promocji firm wsppracujcych ? dostawcw danych w wymaganym formacie, jest umieszczenie w raporcie ich logo.


W bezporednich badaniach rynku maych elektrowni wiatrowych w Polsce w 2010 wziy udzia 24 firmy, w tym 10 krajowych producentw urzdze (90% producentw MEW). Wyniki bada na etapie opracowywania raportu zostay poddane dyskusji z kluczowymi uczestnikami rynku, porwnane z innymi dostpnymi raportami dla Polski i dla UE obejmujcymi w rnym zakresie rynki maej energetyki wiatrowej, zweryfikowane i odpowiednio skomentowane. Instytut Energetyki Odnawialnej, podejmujc si zbierania i opracowania w sposb cigy danych, pragnie niniejszym podzikowa firmom dostarczajcym je w postaci surowej. Dziki publikowaniu danych, sektor maej energetyki wiatrowej w Polsce, wraz ze swoim coraz bardziej znaczcym w skali kraju i UE potencjaem przemysowym i instalacyjnym, zacznie by postrzegany przez centralne organy wadzy i administracji pastwowej jako powana opcja technologiczna. Ponadto raport ma za zadanie odegra rol instrumentu do monitorowania wypenienia przez Polsk zobowiza ustanowionych w KPD na 2020 r. i wynikajcych z nowej dyrektywy UE o promocji stosowania odnawialnych rde. Autorzy zapraszaj do zapoznania si ze szczegowymi wynikami bada i analiz.

Raport: Rynek maej energetyki wiatrowej w Polsce '2010

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2012 10:30
 

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci