fot. Roman

Organizator:
Instytut Energetyki Odnawialnej

Start


czwartek, 04 września 2014 11:55

Maa elektrownia wiatrowa 5kW

Maa elektrownia wiatrowa 5kW

Instytut Energetyki Odnawialnej zwraca si do przedstawicieli rynku maej energetyki wiatrowej i wszystkich zainteresowanych z prob o wzicie udziau w badaniu opinii nt. problematyki prawno-finansowej oraz kierunkw rozwoju tego sektora energetyki odnawialnej.

Na podstawie udzielonych przez Pastwa odpowiedzi zostanie opracowane stanowisko Forum Maej Energetyki Wiatrowej ws. aktualnych i proponowanych rozwiza legislacyjnych dotyczcych sektora maej energetyki wiatrowej, ktre bdzie przedstawione 15 wrzenia br. w Sejmie, podczas wysuchania publicznego ws. rzdowego projektu ustawy o odnawialnych rdach energii.

Ankieta skada si z 4 krokw i jej wypenienie nie powinno zaj wicej ni 5 min. Z gry dzikujemy za Pastwa zaangaowanie.

 
prof. Maciej Nowicki o systemie wsparcia mikrogeneracji w Polsce
poniedziałek, 23 kwietnia 2012 11:57

Wywiad z prof. Maciejem Nowickim nt. staych taryf zastpczych typu "feed in tariff" przeprowaszony 13 marca w Warszawie podczas II Forum Maej Energetyki Wiatrowej.

 
czwartek, 29 marca 2012 11:12

Grzegorz Winiewski wypowiada si na temat wsparcia mikrogeneracji w wietle projektu ustawy o odnawialnych rdach energii.

 
środa, 28 marca 2012 12:12

13 marca br. w warszawskim EXPO XXI odbyo si II Forum Maych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW). Uczestnicy konferencji i wystawcy dyskutowali o rozwoju maej energetyki wiatrowej (MEW) w wietle planowanych do wprowadzenia w projekcie ustawy o odnawialnych rdach energii przepisw dotyczcych wsparcia dla mikroinstalacji odnawialnych rde energii (OZE).


Specjalnymi gomi konferencji byli: prof. Maciej Nowicki, byy Minister rodowiska oraz Janusz Pilitowski, kierujcy nowo powstaym Departamentem Energii Odnawialnej. Minister Nowicki zaznaczy, e aktualnie Polska znajduje si w kluczowym momencie, gdy powstajca ustawa o OZE moe zapobiec dryfowaniu polskiej gospodarki i ograniczeniu konkurencyjnoci. Jednym z rekomendowanych rozwiza przedstawionych przez Ministra Nowickiego byy stae taryfy typu FiT, ktre gwarantuj stabilno rozwoju rynku i ograniczaj ryzyko inwestycyjne, zarwno dla inwestora, jaki i instytucji finansujcej.

Z kolei p. Janusz Pilitowski sceptycznie wypowiedzia si nt. dalszego wsparcia dla wspspalania biomasy z wglem oraz duych zamortyzowanych hydroelektrowni, ktre jest niesprawiedliwe z uwagi na stosunek niewspmiernie wysokich przychodw do poniesionych kosztw i nakadw inwestycyjnych. Ponadto mwca doceni wag zacht dla inwestorw MEW zwizanych ze zwolnieniami z podatku dochodowego, czy ulg budowlanych, ktre skutecznie mogyby stymulowa rynek, jednak zaznaczy take ograniczenia budetu pastwa. Wedug wstpnych ustale waciciele mikroinstalacji bd mogli skorzysta ze sprawdzonego systemu wsparcia w postaci staych taryf (FiT). Przedstawiciel Ministerstwa doda, e dodatkowe koszty mogyby zosta przeniesione na operatora systemu przesyowego (tak jak w Niemczech), ale wskaza na konieczno przygotowania odpowiedniego algorytmu rozlicze.

Pena tre podsumowania i wnioskw znajduje si w zakadce "Podsumowanie i wnioski"

 
poniedziałek, 05 marca 2012 15:45

Podczas tegorocznej edycji Forum MEW, Ministerstwo Gospodarki bdzie reprezentowane przez kierujcego nowo powstaym Departamentem Energii Odnawialnej p. Janusza Pilitowskiego, ktry nadzorowa prace nad opublikowanym w grudniu ub. roku projektem ustawy o odnawialnych rdach energii. Dyrektor Pilitowski zabierze gos w dyskusji ekspertw nt. mikrogeneracji w ustawie o odnawialnych rdach energii. Ponadto w programie przewidziano prezentacj nt. wsparcia maych elektrowni wiatrowych w ustawie o OZE, ktra zostanie wygoszona przez p. Mariusza Radziszewskiego, Naczelnika Wydziau Odnawialnych rde Energii w Ministerstwie Gospodarki.

 
poniedziałek, 05 marca 2012 15:04

Udzia w panelu dyskusyjnym ekspertw powiconemu mikrogeneracji w ustawie o odnawialnych podczas Forum MEW potwierdzi prof. Maciej Nowicki, Minister rodowiska w latach 2007-2010 oraz laureat nagrody Der Deutsche Umweltpreis, tzw. ekologicznego nobla. Prof. Maciej Nowicki peni take funkcje wiceprzewodniczcego Komisji ONZ ds. Zrwnowaonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcy sekretarza generalnego OECD w Paryu, przewodniczcego Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatu oraz gospodarza Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Prof. Maciej Nowicki to najbardziej uznany polski ekolog, naukowiec i dziaacz spoeczny, autor wielu publikacji i ksiek powiconych tematyce ochrony rodowiska i zrwnowaonego rozwoju, ponadto uczestnik kilkuset konferencji krajowych i zagranicznych.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Biuletyn Forum MEW

Honorowy Patronat

Opis / Notatka

Partnerzy

Partnerzy Medialni

Polecamy

Broszury nt. energetyki przyjaznej rodowisku

Rynek MEW w Polsce '2010

Znajd Forum na Facebooku
Subskrybuj aktualnoci